Chia sẻ kinh nghiệm

Tài Sản, Tiêu Sản_Hữu Hình & Vô Hình - Ứng dụng trong cuộc sống

Tác giả: Lê Văn Hải
10 tháng trước

Anphareal - Chúng ta đã nghe nhiều về khái niệm tài sản và tiêu sản. Nhưng cũng có những người thì vẫn chưa nghe hoặc biết rõ về khái niệm này. Hầu hết chúng ta chưa biết về tài sản và tiêu sản VÔ HÌNH. Bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về Tài sản và tiêu sản hữu hình và vô hình. Ứng dụng trong cuộc sống mà ai cũng có thể dễ dàng áp dụng được ngay.

Những nội dung được chia sẻ trong video này giúp chúng ta hiểu rõ:

  1. Tài sản là gì? Tiêu sản là gì?
  2. Tài sản hữu hình là gì? Tiêu sản hữu hình là gì? Các ví dụ trong đời sống.
  3. Tài sản vô hình là gì? Tiêu sản vô hình là gì? Các ví dụ trong đời sống.

Trích dẫn 2 khái niệm trong video:

  1. Tài Sản Vô Hình: Là những phẩm chất bên trong con người chúng ta, tạo ra cơ hội cho chúng ta gia tăng năng lực kiếm tiền (Kiếm tài sản hữu hình) mà chúng ta không nhận ra thường thì chúng ta gọi nó bằng cái tên rất quen thuộc đó là May Mắn
  2. Tiêu sản Vô Hình: Là những phẩm chất bên trong con người chúng ta, Hình thành những rào cản làm giảm năng lực kiếm tiền (Kiếm tài sản hữu hình) của chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Thường thì chúng ta gọi nó bằng cái tên cũng rất quen thuộc đó là Xui Xẻo. Không những thế Tiêu sản Vô Hình còn làm cho tiền đi ra khỏi túi chúng ta mà ta không hề nhận ra.
Tags