CHÍNH SÁCH DỮ LIỆU

Chính sách này mô tả thông tin mà chúng tôi xử lý để hỗ trợ Anphareal và các sản phẩm cũng như tính năng khác do Anphareal cung cấp (Sản phẩm của Anphareal hoặc Sản phẩm).

Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

Những hoạt động và thông tin do bạn và người khác thực hiện/cung cấp.

  • Thông tin và nội dung bạn cung cấp. Chúng tôi thu thập nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn đăng ký một tài khoản.
  • Cách sử dụng của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như loại sản phẩm bạn xem hoặc tương tác; các tính năng bạn sử dụng; hành động bạn thực hiện; những người hoặc tài khoản bạn tương tác; và thời gian, tần suất cũng như khoảng thời gian hoạt động của bạn. Ví dụ: chúng tôi ghi lại thời gian bạn sử dụng và lần gần đây nhất bạn tương tác với Sản phẩm của chúng tôi, cũng như các nội dung khác mà bạn xem trên Sản phẩm này. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng các tính năng, chẳng hạn như tính năng bộ lọc sản phẩm.
  • Thông tin về các giao dịch được thực hiện trên Sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn thực hiện các giao dịch thành công (chẳng hạn như khi bạn kết nối người mua những sản phẩm của chúng tôi hoặc bạn bán được những sản phẩm do chính bạn tạo ra trên Anphareal mà người mua đến từ chúng tôi ), thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hoạt động mua hàng hoặc giao dịch đó. Thông tin này bao gồm thông tin thanh toán, hợp đồng hơp tác giữa Anphareal và bên thứ 3 mà người kết nối hợp đồng là bạn.
  • Điều người khác làm và thông tin họ cung cấp về bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận và phân tích nội dung, thông tin liên lạc và thông tin mà những người khác cung cấp khi sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về bạn, chẳng hạn như khi người khác chia sẻ hoặc bình luận về bạn hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có (tùy thuộc vào lựa chọn của bạn) như mô tả bên dưới. Đồng thời, chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp và hỗ trợ Sản phẩm của Anphareal và các dịch vụ có liên quan như mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Anphareal. Dưới đây là cách thực hiện:

Cung cấp, cá nhân hóa và cải tiến Sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi có để cung cấp các Sản phẩm của mình, bao gồm cá nhân hóa các tính năng và nội dung cũng như đưa ra các gợi ý cho bạn; cách bạn sử dụng và tương tác với Sản phẩm của chúng tôi; những người, địa điểm hoặc nội dung bạn đã kết nối và quan tâm cả trên lẫn ngoài Sản phẩm của chúng tôi. 

  • Thông tin trên Sản phẩm và thiết bị của Anphareal: Chúng tôi kết nối thông tin về hoạt động của bạn trên những thiết bị và Sản phẩm khác nhau của Anphareal để mang lại trải nghiệm nhất quán và phù hợp hơn trên tất cả các Sản phẩm của Anphareal mà bạn sử dụng, bất kể nơi bạn sử dụng. Ví dụ: chúng tôi dựa trên những thông tin liên lạc bạn cung cấp để gửi thông tin đến email hoặc số điện thoại của bạn một sản phẩm mới được cập nhật lên cộng đồng của Anphareal.
  • Thông tin liên quan đến vị trí: Chúng tôi sử dụng thông tin liên quan đến vị trí, chẳng hạn như vị trí hiện tại của bạn, nơi bạn hoạt động bất động sản, phân khúc bất động sản bạn làm là thế mạnh của bạn, để cung cấp thông tin sản phẩm bất động sản chào bán hoặc nhu cầu liên quan cho bạn và những người khác. Bạn có thể vào cài đặt để thay đổi thông này bất cứ lúc nào
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để phát triển, thử nghiệm và cải thiện Sản phẩm, chẳng hạn như bằng cách tiến hành khảo sát và nghiên cứu, cũng như thử nghiệm và khắc phục sự cố các tính năng, sản phẩm mới.

Cải thiện độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật.

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để xác minh tài khoản và hoạt động, chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn của Sản phẩm, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trên và ngoài Sản phẩm của Anphareal. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu mình có để điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc các hành động vi phạm chính sách hoặc điều khoản của chúng tôi.

Liên lạc với bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Sản phẩm của chúng tôi, cũng như cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Nghiên cứu và đổi mới vì cộng đồng.

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có (bao gồm thông tin từ các đối tác nghiên cứu cộng tác với chúng tôi) để tiến hành và hỗ trợ cho những nghiên cứu cũng như sáng kiến liên quan đến cải tiến công nghệ.

Thông tin này được chia sẻ như thế nào?

Chia sẻ trên Sản phẩm của Anphareal

Những người và tài khoản mà bạn chia sẻ và liên lạc

Khi bạn chia sẻ và liên lạc bằng Sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể xem đầy đủ thông tin của tất cả sản phẩm mình và user khác đưa lên.

Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin về tôi?

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập, sửa đổi, sao chép và xóa dữ liệu của mình. 
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không còn cần cung cấp dịch vụ và Sản phẩm của Anphareal nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa, tùy trường hợp nào xảy ra trước. Tùy theo từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên những yếu tố như bản chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích hoạt động hoặc pháp lý có liên quan.

Chúng tôi phản hồi các yêu cầu pháp lý hoặc ngăn chặn thiệt hại như thế nào?

Chúng tôi truy cập, lưu giữ và chia sẻ thông tin của bạn với các nhà quản lý, cơ quan hành pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác:

  • Theo yêu cầu pháp lý (như lệnh khám xét, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa) nếu chúng tôi thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Có ảnh hưởng đến người dùng tại khu vực pháp lý đó và phù hợp với các tiêu chuẩn được công nhận trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Khi chúng tôi thực sự tin rằng cần phải: phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận, hành vi sử dụng trái phép Sản phẩm, hành vi vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hay hoạt động phi pháp hoặc có hại khác; để bảo vệ chính chúng tôi (gồm quyền, tài sản hoặc Sản phẩm của chúng tôi), bạn hoặc những người khác, kể cả trong quá trình điều tra hoặc thẩm vấn theo quy định; hoặc để ngăn ngừa khả năng tử vong hay thương tích sắp xảy ra. Ví dụ: nếu phù hợp, chúng tôi sẽ cung cấp và nhận thông tin từ các đối tác bên thứ ba về độ tin cậy của tài khoản của bạn nhằm ngăn chặn hành vi gian lận, lạm dụng và hoạt động có hại khác cả trong lẫn ngoài Sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi nhận được về bạn (bao gồm cả dữ liệu giao dịch tài chính liên quan đến việc mua hàng qua Anphareal) có thể được truy cập và lưu giữ trong khoảng thời gian dài nếu đó là đối tượng của một yêu cầu hoặc nghĩa vụ pháp lý, cuộc điều tra của chính phủ hoặc cuộc điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm có thể có đối với điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi, hoặc để tránh tổn hại. Chúng tôi cũng lưu giữ thông tin của những tài khoản đã bị vô hiệu hóa do vi phạm điều khoản trong tối thiểu một năm để ngăn ngừa tái diễn hành vi lạm dụng hoặc các hành vi vi phạm điều khoản khác.

Chúng tôi vận hành và truyền tải dữ liệu như một phần trong các dịch vụ quốc gia của mình như thế nào?

Chúng tôi chia sẻ thông tin trên cả nước, cả trong nội bộ của Anphareal và bên ngoài với đối tác của chúng tôi cũng như với những người mà bạn kết nối và chia sẻ trên toàn Việt Nam theo chính sách này. Ví dụ: thông tin của bạn có thể được chuyển hoặc truyền tải đến hoặc được lưu trữ và xử lý tại địa phương hay các tỉnh khác ngoài nơi cư trú của bạn cho những mục đích được mô tả trong chính sách này. Các hoạt động chuyển dữ liệu này là cần thiết để cung cấp những dịch vụ nêu trong Điều khoản dịch vụ của Anphareal cũng như để vận hành và cung cấp các Sản phẩm của chúng tôi cho bạn trên cả nước.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách này như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại chính sách đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

Cách liên hệ với Anphareal khi có thắc mắc

Nếu có thắc mắc về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo cách mô tả bên dưới. Chúng tôi có thể giải quyết tranh chấp giữa bạn với chúng tôi liên quan đến các cách bảo vệ quyền riêng tư.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Email: services.anphareal@gmail.com
 

Ngày sửa đổi gần nhất: 27/02/2024