TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG

GIỚI THIỆU

Chúng tôi nhận thức rõ về tầm quan trọng của Anphareal trong việc trở thành nơi mà mọi người cảm thấy có quyền bảo vệ sản phẩm quyền lợi của mình. Chúng tôi rất nghiêm túc về vai trò của mình trong việc ngăn chặn hành vi lạm dụng dịch vụ của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển một bộ Tiêu chuẩn cộng đồng nêu ra những gì được phép và không được phép trên Anphareal. Chính sách của chúng tôi dựa trên phản hồi từ cộng đồng Anphareal và nội dung tư vấn của các chuyên gia trong những lĩnh vực như công nghệ, an toàn cộng đồng và nhân quyền. Để đảm bảo sản phẩm và quyền lợi giao dịch của mọi người đều được bảo vệ, chúng tôi đã cố gắng xây dựng chính sách bao hàm nhiều quan điểm và niềm tin khác nhau, nhất là quan điểm và niềm tin của những người cũng như cộng đồng yếu thế hoặc bị xem nhẹ.

KHẲNG ĐỊNH LẠI CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI QUYỀN BÀY TỎ Ý KIẾN

Từ trước đến nay, Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi luôn có mục tiêu là tạo ra công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Điều này vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Hoạt động xây dựng cộng đồng và đưa các giao dịch bất động sản đến gần nhau hơn. Chúng tôi muốn mọi người được tự do bàn luận về những vấn đề quan trọng với họ, kể cả khi ai đó có thể không đồng ý hoặc phản đối họ.

Luôn ưu tiên cam kết về quyền tự do biểu đạt, nhưng chúng tôi cũng nhận thức được rằng mạng Internet đã tạo thêm nhiều cơ hội lạm dụng mới. Vì những lý do đó, trong trường hợp chúng tôi hạn chế quyền biểu đạt, đó là để đảm bảo một hoặc nhiều giá trị sau đây:

Tính xác thực: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nội dung mà mọi người đưa lên trên Anphareal đều xác thực. Chúng tôi cho rằng tính xác thực sẽ tạo ra một môi trường tốt hơn, và đó là lý do chúng tôi không muốn mọi người sử dụng Anphareal để đưa ra thông tin sai lệch về việc họ là ai và đang làm gì. 

An toàn: Chúng tôi cam kết biến Anphareal thành một không gian an toàn. Những lời lẽ đe dọa mà có khả năng bài trừ, hăm dọa người khác hoặc khiến họ phải im lặng sẽ không được phép trên Anphareal.

Phẩm giá: Chúng tôi tin rằng mọi người đều bình đẳng về phẩm giá và các quyền. Chúng tôi muốn mọi người tôn trọng phẩm giá của người khác đồng thời không quấy rối hoặc làm mất thể diện của họ.

Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi áp dụng cho mọi loại nội dung và với mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Đây là các tiêu chuẩn toàn diện mà theo đó, nội dung không bị xem là gây thù ghét chẳng hạn, có thể vẫn bị gỡ vì vi phạm một chính sách khác. Chúng tôi nhận thức được rằng ngôn từ có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau hoặc tác động đến mọi người theo các cách khác nhau, tùy thuộc vào cộng đồng địa phương, ngôn ngữ hay hoàn cảnh xuất thân của họ. Chúng tôi luôn cố gắng cân nhắc đến những yếu tố này, đồng thời áp dụng chính sách của mình một cách nhất quán và công bằng đối với mọi người cũng như quyền biểu đạt của họ. Trong trường hợp của một số chính sách nhất định, chúng tôi cần có thêm thông tin và/hoặc ngữ cảnh để thi hành theo Tiêu chuẩn cộng đồng của mình.

Hậu quả của việc vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và lịch sử của người đó trên nền tảng này. Ví dụ: chúng tôi có thể cảnh cáo người vi phạm lần đầu chính sách của chúng tôi nhưng nếu họ vẫn tái phạm, chúng tôi có thể hạn chế khả năng đăng lên Anphareal hoặc vô hiệu hóa tài khoản của họ. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho cơ quan hành pháp khi chúng tôi cho rằng thực sự có nguy cơ tổn hại về thể chất, tài chính hoặc mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng.

Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi là nội dung hướng dẫn về những điều được và không được phép trên Anphareal. Với tinh thần đó, chúng tôi yêu cầu các thành viên của cộng đồng Anphareal tuân thủ những nguyên tắc này.