QUYỀN SỠ HỮU TRÍ TUỆ

Anphareal cam kết hỗ trợ mọi người và các tổ chức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Điều khoản dịch vụ của Anphareal không cho phép đăng nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm bản quyền và nhãn hiệu hàng hóa.

Bản quyền

Bản quyền là quyền pháp lý nhằm bảo vệ sản phẩm gốc có quyền chủ sở hữu (ví dụ: User cũng chính là chủ sản phẩm bất động sản).

Nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa là từ ngữ, khẩu hiệu, biểu tượng hoặc thiết kế (ví dụ: tên thương hiệu, logo) để phân biệt các sản phẩm hoặc dịch vụ của một cá nhân, nhóm hoặc công ty với sản phẩm hoặc dịch vụ của cá nhân, nhóm hoặc công ty khác. Nhìn chung, luật nhãn hiệu hàng hóa nhằm tránh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng về bên cung cấp hoặc bên gắn liền với sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Với bất kỳ lý do gì, người dùng không sử dụng nhãn hiệu hàng hoá và những sản phẩm mà Anphareal và cộng đồng của Anphareal tạo ra nhằm mục đích cá nhân mà chưa được sự đồng ý của Anphareal.