SẢN PHẨM ANPHAREAL LÀ GÌ?

Sản phẩm của Anphareal gồm có Anphareal (bao gồm trình duyệt trong ứng dụng và ứng dụng Anphareal dành cho di động), thông tin bất động sản chào bán và nhu cầu mua bất động sản trên Anphareal, chẳng hạn: đất nền cá nhân, đất nền dự án, căn hộ, đất nhà xưởng, đất làm dự án bất động sản… và mọi tính năng, ứng dụng, công nghệ, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ khác do Anphareal, Co. ltd cung cấp theo Chính sách dữ liệu của chúng tôi. Sản phẩm của Anphareal cũng bao gồm Công cụ kinh doanh trên Anphareal.

Sản phẩm của Anphareal không bao gồm một số sản phẩm hoặc dịch vụ do Anphareal cung cấp nhưng lại có chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ riêng, chẳng hạn như Dịch vụ ký hợp đồng online…