Chia sẻ kinh nghiệm

Linh hồn của doanh nghiệp.

Tác giả: Lê Văn Hải
1

Anphareal - MỖI DOANH NGHIỆP ĐỀU CÓ LINH HỒN Linh hồn của doanh nghiệp được những người sáng lập thổi vào. Được cấu thành từ 3 yếu tố chính là Đạo Đức + Trình Độ + Hiểu Biết Về Luật.

I. Tư Duy định hình Đạo Đức
II. Trình Độ được cấu thành từ 6 vấn đề CHÍNH
    1. Khả năng thuyết phục + Thuyết Trình(Trainer)
    2. Am hiểu kiến thức NGÀNH đang làm
    3. Kiến thức CHUYÊN SÂU hoặc TỔNG QUÁT về MKT (săn bắn + gieo trồng)
    4. Ý thức bản chất của thực tại (vấn đề thực tại của doanh nghiệp) + Khả năng dự báo rủi ro -> đưa ra phương án dự phòng.
    5. Khả năng xây dựng hệ thống kiểm soát và đo lường tất cả phòng ban.
    6. Khả năng đọc báo cáo & hoạch định tài chính.
III. Luật Ngành - Đương nhiên rồi, nếu không muốn chi tiền để giải quyết hậu quả.
    Những việc trên có thể thuê người làm, việc gì phải biết nhiều như thế?
    Tất nhiên là có thể thuê! Nếu phân tích rộng ra, với một Cty khởi nghiệp trong thời gian đầu thì một người khó có thể biết hết tất cả những điều trên. Nên thường thì cần có khoảng 3 người.

CEO đóng vai trò rất quan trọng. Người đó nắm hết được 3 yếu tố trên, tuỳ ngành nghề mà họ chuyên sâu vào yếu tố nào. Các yếu tố còn lại thì cần nắm những key word, đặc biệt thường xuyên trau dồi vấn đề 1,4,5,6 liên tục.


 ❓Anh Hải, Anh đã làm thành công theo cách anh chia sẻ ở trên chưa? 
    → Ah vâng, tôi chưa!
 ❓ Vậy sao anh nói tự tin như thế??
    → Một trong những thế mạnh lớn nhất của tôi là Tư Duy!

Để tìm hiểu về cách thức để trở thành chuyên gia cho dù bạn làm nghề nào. Bấm vào đây