Anphareal - Công nghệ 4.0 trong bất động sản

Lê Văn Hải đăng lúc 2022-01-19 02:20:30

Công nghệ tích hợp Web 4.0 (quản trị sản phẩm, giỏ hàng thông minh...) + CRM + Affiliate + Email Marketing + AI ... nhằm phục vụ tốt nhất cho CBCNV Anphareal, Tăng chất lượng dịch vụ tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác và cộng tác viên