Khác

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG CỦA SẢN PHẨM NAM AN LUXURY

Hoàng Hoa đăng lúc 2022-06-30 13:07:38

Bài viết mô tả về mẫu hợp đồng

Liên quan tới pháp lý đất nền sổ đỏ quốc lộ 13 – Nam AnLuxury, khách hàng thường có 2 câu hỏi? 

Thứ nhất: Hai người đứng tên trên sổ là một người khác, còn khi giữ chỗ và cọc lại là một người khác?

Thứ hai: trên các phương tiện truyền thông đều nêu chủ đầu tư là công ty TNHH Nam An, liệu rằng có sự mâu thuẫn? 

Sau đây chúng tôi sẽ trả lời cả 2 câu hỏi trên như sau: 

Thứ nhất: như trên sổ đỏ chúng ta có thấy ở mục ghi chú, phân khu cuối cùng khu nhà ở Nam An Bàu Bàng đã được chuyển tên từ công ty qua tên cá nhân: (đã có link tất cả các sổ trong mục dự án)

  • CHị Nguyễn Thị Minh đứng 20 sổ ở LK 1 và LK 13
  • Anh Trần Đăng Ninh đứng 85 sổ ở LK 11

Thứ hai: Anh Nguyễn Kiều Thanh, đại diện pháp nhân công ty bất động sản Thanh Phát, cũng đã làm hợp đồng mua lại tất cả các sản phẩm do Chị Minh và Anh Ninh đứng tên. 

Đó là lý do tại sao trên hợp đồng giữ chỗ và hợp đồng cọc, thông tin bên bán lại là công ty bất động sản Thanh Phát.

MẪU HỢP ĐỒNG GIỮ CHỖ 

MẪU HỢP ĐỒNG CỌC