Đào tạo

Lịch Sử Nước Ta_Hồ Chí Minh

Lê Văn Hải đăng lúc 2022-03-09 13:30:20

"Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" _ Trích từ "Vịnh Đi Thi" của Cụ Nguyễn Công Trứ. Nhưng trước hết: "Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam!"